Podřipské muzeum

Podřipské muzeum bylo založeno již v roce 1900, zaniklo na přelomu 50. a 60. let 20. století. V roce 2004 došlo k jeho obnově. Stálá expozice ve své současné podobě představuje celkový obraz dějin a osídlení města Roudnice nad Labem a roudnického regionu, počínaje pravěkým obdobím, které je reprezentováno četnými archeologickými nálezy, ale také např. modelem domu z mladší doby kamenné. Tato část expozice je doplněna sbírkou minerálů z celých Čech a Moravy a malou obrazovou galerií, dokumentující geologický vývoj hory Řípu od svého vzniku až do současnosti. Ve středověké části expozice dominuje mezi ostatními exponáty kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic, který býval původně součástí gotického mostu přes Labe, třetí nejstarší stavby svého druhu na území našeho státu. Součástí expozice jsou rovněž unikátní dřevěné konstrukční prvky tohoto mostu, stejně jako kamenné bloky, pocházející z různých mostních částí. V další části expozice se návštěvník seznámí s historií významného rodu Lobkowiczů, působícího v Roudnici od počátku 17. století. Ke zhlédnutí jsou rovněž četné exponáty z tohoto období, jako například dvanáctidílný dřevěný deskový betlém nebo obrazový cyklus Křížové cesty od malíře M. Künzla, který byl původně umístěn v kostele sv. Barbory v Ječovicích. Novodobé dějiny jsou zastoupeny dobovými fotografiemi a archiváliemi dokumentujícími život ve městě i jeho okolí v 19. a 1. polovině 20. století. Do této části stálé expozice náleží rovněž blok věnovaný roudnické firmě „Veselý“. Tato firma byla ve 20. letech 20. století významným reprezentantem hračkářského průmyslu na republikové úrovni a do povědomí veřejnosti se dostala díky výrobě dětských polytechnických stavebnic Archimedes či Edison. V této části nalezne návštěvník rovněž model hory Říp, jehož předlohou se stala známá historická pohlednice s futuristickou tématikou „Říp budoucnosti“. Zajímavostí modelu nazvaného „Mechanický Říp“ je to, že je celý vyroben ze součástek proslulé stavebnice Merkur. Samostatnou částí expozice je numismatická sbírka. Ta je tvořena mincemi ilustrujícími vývoj českého mincovnictví od 11. století až do období zániku Československa.

Vzdálenost od penzionu 450m /4 minuty chůze/

Zdroj: stránky města Roudnice nad Labem